one-aloner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-aloner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-aloner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-aloner.

Từ điển Anh Việt

  • one-aloner

    /'wʌnə'lounə/

    * danh từ

    người cô độc