one-liner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-liner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-liner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-liner.

Từ điển Anh Việt

  • one-liner

    * danh từ

    lời nói đùa hoặc lời nhận xét ngắn (kịch )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • one-liner

    a one-line joke