one-eyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-eyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-eyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-eyed.

Từ điển Anh Việt

 • one-eyed

  /'wʌn'aid/

  * tính từ

  một mắt, chột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-eyed

  having or showing only one eye

  one-eyed Jacks are wild

  the three one-eyed Cyclopes of Greek myth