one-two nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-two nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-two giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-two.

Từ điển Anh Việt

  • one-two

    * danh từ

    (thể dục thể thao) đánh hai quả liên tiếp