onefold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onefold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onefold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onefold.

Từ điển Anh Việt

  • onefold

    /'wʌnfould/

    * tính từ

    giản đơn, không phức tạp

    thành thật, chân thật