one-pair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-pair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-pair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-pair.

Từ điển Anh Việt

  • one-pair

    /'wʌn'peə/

    * danh từ

    căn phòng ở tầng hai