oneness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oneness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oneness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oneness.

Từ điển Anh Việt

 • oneness

  /'wʌnnis/

  * danh từ

  tính chất duy nhất, tính chất độc nhất

  tính chất thống nhất

  tính chất tổng thể, tính chất hoà hợp

  tính chất không thay đổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • oneness

  the quality of being united into one

  Synonyms: unity