one-step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-step.

Từ điển Anh Việt

 • one-step

  /'wʌnstep/

  * danh từ

  (âm nhạc) điệu nhảy một nhịp

  * nội động từ

  nhảy điệu một nhịp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-step

  an early ballroom dance; precursor to the fox-trot

  dance the one-step