oner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oner.

Từ điển Anh Việt

 • oner

  /'wʌnə/

  * danh từ

  (từ lóng) người duy nhất; người có một không hai, người cừ, người cự phách

  a oner at something: người cừ về một cái gì

  cú đấm mạnh

  (thông tục) cú đánh được tính một điểm

  (từ lóng) lời nói láo trắng trợn, lời nói dối quá xá