oneida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oneida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oneida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oneida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oneida

    a member of the Iroquoian people formerly living east of Lake Ontario

    the Iroquoian language spoken by the Oneida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).