focal spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal spot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focal spot

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  vết điều tiêu

  điện lạnh:

  vết tiêu