focal plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal plane.

Từ điển Anh Việt

 • focal plane

  (Tech) mặt phẳng tiêu, tiêu diện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • focal plane

  * kỹ thuật

  mặt phẳng tiêu

  xây dựng:

  mặt phẳng tiêu điểm

  hóa học & vật liệu:

  mặt tiêu