focal radius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal radius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal radius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal radius.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal radius

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bán kính tiêu