electron beam ion trap (ebit) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron beam ion trap (ebit) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron beam ion trap (ebit) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron beam ion trap (ebit).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron beam ion trap (ebit)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bẫy iôn chùm tia điện tử