double star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double star.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • double star

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sao đôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • double star

  Similar:

  binary star: a system of two stars that revolve around each other under their mutual gravitation

  Synonyms: binary