double t nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double t nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double t giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double t.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • double t

    * kỹ thuật

    thép hình chữ T