double bass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double bass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double bass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double bass.

Từ điển Anh Việt

  • double bass

    * danh từ

    (nhạc) công bát

Từ điển Anh Anh - Wordnet