double door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • double door

  * kỹ thuật

  cửa hai lớp

  giao thông & vận tải:

  cửa hai cánh

  điện lạnh:

  cửa hai cánh lật

  xây dựng:

  cửa kép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • double door

  two vertical doors that meet in the middle of the door frame when closed