braking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braking

  * kỹ thuật

  cái hãm

  cái phanh

  hãm

  phanh

  sự giảm tốc

  sự hãm

  sự phanh

  sự thắng

  điện:

  cách hãm