braking efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braking efficiency

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hiệu quả hãm

  ô tô:

  hiệu suất phanh