braking test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braking test

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thí nghiệm hãm

  điện lạnh:

  thử nghiệm hãm