braking distance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking distance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking distance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking distance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braking distance

  * kỹ thuật

  khoảng cách hãm

  khoảng hãm

  quãng đường phanh

  giao thông & vận tải:

  cự ly hãm

  ô tô:

  cự ly phanh

  khoảnh cách phanh

  xây dựng:

  khoảng cách hãm xe