braking surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braking surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braking surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braking surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braking surface

  * kỹ thuật

  diện tích mặt thắng

  giao thông & vận tải:

  bề mặt hãm

  hóa học & vật liệu:

  mặt hầm