arc resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc resistance.

Từ điển Anh Việt

  • arc resistance

    (Tech) điện trở hồ quang