arc elasticity of demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc elasticity of demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc elasticity of demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc elasticity of demand.

Từ điển Anh Việt

  • Arc elasticity of demand

    (Econ) Độ co giãn hình cung của cầu

    + Xem ELASTICITY OF DEMAND