act on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

act on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm act on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của act on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • act on

  regulate one's behavior in accordance with certain information, ideas, or advice

  The Founding Fathers acted on certain moral principles

  Similar:

  pursue: carry further or advance

  Can you act on this matter soon?

  Synonyms: follow up on

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).