actinia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinia.

Từ điển Anh Việt

  • actinia

    /æk'tiniə/

    * danh từ (số nhiều actinias, actiniae)

    (động vật học) hải quỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet