activist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activist.

Từ điển Anh Việt

 • activist

  * danh từ

  nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động chính trị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activist

  * kinh tế

  người năng động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • activist

  advocating or engaged in activism

  Synonyms: activistic

  Similar:

  militant: a militant reformer