activistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activistic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • activistic

    Similar:

    activist: advocating or engaged in activism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).