actorish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actorish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actorish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actorish.

Từ điển Anh Việt

  • actorish

    * tính từ

    thuộc diễn viên