acceleration relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration relay

    * kỹ thuật

    rơle khởi động