acceleration of gravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration of gravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration of gravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration of gravity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acceleration of gravity

  * kỹ thuật

  gia tốc trọng lực

  gia tốc trọng trường

  điện lạnh:

  gia tốc (của) trọng lực