acceleration lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acceleration lane

  * kỹ thuật

  làm đường tăng tốc

  làm đường vượt qua

  làn tăng tốc

  xây dựng:

  dải tăng tốc