acceleration principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration principle

    * kinh tế

    nguyên lý gia tốc

    nguyên tắc tăng tốc