acceleration jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acceleration jet

  * kỹ thuật

  ô tô:

  tia phun tăng tốc

  vòi phun bơm

  vòi phun tăng tốc