acceleration of translation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration of translation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration of translation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration of translation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration of translation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    gia tốc tịnh tiến