acceleration, radial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration, radial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration, radial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration, radial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceleration, radial

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ gia tốc xuyên tâm