acceleration parameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceleration parameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceleration parameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceleration parameter.

Từ điển Anh Việt

  • acceleration parameter

    (Tech) thông số gia tốc