nhạc trong Tiếng Anh là gì?

nhạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhạc

  music

  mê nhạc to be a music lover/enthusiast

  trường dạy nhạc music school

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhạc

  * noun

  Music

  buổi hòa nhạc: concert

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhạc

  music, song