nhạc cụ hơi trong Tiếng Anh là gì?

nhạc cụ hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc cụ hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc cụ hơi

    wind instrument