nhạc cảnh trong Tiếng Anh là gì?

nhạc cảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc cảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc cảnh

    tableau

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc cảnh

    tableau