nhạc nền trong Tiếng Anh là gì?

nhạc nền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc nền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc nền

    background music; incidental music