nhạc phủ trong Tiếng Anh là gì?

nhạc phủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc phủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc phủ

    conservatory (in imperial court)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc phủ

    conservatory (in imperial court)