nhạc cụ dây trong Tiếng Anh là gì?

nhạc cụ dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc cụ dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc cụ dây

    string instrument