nhạc khúc trong Tiếng Anh là gì?

nhạc khúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc khúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc khúc

    pice of music, aira, air

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhạc khúc

    Pice of music, air

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc khúc

    piece of music, air