nhạc khí gõ trong Tiếng Anh là gì?

nhạc khí gõ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc khí gõ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc khí gõ

    * dtừ

    percussion instrument, trap