nhạc thánh trong Tiếng Anh là gì?

nhạc thánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc thánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc thánh

    church music; sacred music