nhạc tố trong Tiếng Anh là gì?

nhạc tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc tố

    motif