nhạc cụ gõ trong Tiếng Anh là gì?

nhạc cụ gõ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc cụ gõ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc cụ gõ

    percussion instrument