nhạc mở đầu trong Tiếng Anh là gì?

nhạc mở đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc mở đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc mở đầu

    * dtừ

    introduction